Wszelkie dane osobowe, podane przez użytkownika w serwisie internetowym Towarzystwa, są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 1182).

Dane przetwarzane są w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, rozliczeń z agentami ubezpieczeniowymi oraz marketingu usług. Użytkownikowi serwisu internetowego przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia.

Polityka dotycząca plików cookies

Niniejszy serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.

Pliki cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie internetowej oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Serwis internetowy używa sesyjnych plików cookies, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie, oraz stałych plików cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.